Prehľad databáz v ProQuest Central

Táto stránka slúži ako vstupná brána k databázam, ku ktorým máte prístup v ProQuest Central. Stačí kliknúť v internetovej sieti vašej organizácie alebo cez vzdialený prístup na názov databázy.

Pokiaľ chcete vyhľadávať vo všetkých databázach naraz, zadajte hľadané slovo do vyhľadávacieho okna vpravo hore alebo choďte rovno do ProQuestu, kde môžete využiť aj pokročilé vyhľadávanie a prezeranie publikácií.

Či má vaša organizácia prístup, sa dozviete na stránke Kontakty alebo vo vašej knižnici.

Mnohoodborové periodiká

Humanitné a spoločenské vedy

Medicína a zdravie

Prírodné vedy a technika

Obchod, ekonomika a manažment

Regionálne vedecké časopisy

Okrem toho máte dostupné:

  • ProQuest Dissertations & Theses Global s vyše 4 miliónmi dizertácií, z toho viac než polovica v úplnom znení [O e-zdroji]
  • Jednu tématickú knižnú kolekciu, v ktorej sa dá vyhľadávať na platforme ebrary, resp. ProQuest Ebook Central, alebo súčasne s databázami na platforme ProQuest.

    Každá organizácia má kolekciu z odboru podľa vlastného výberu a na odlišnej webovej adrese. Dozviete sa o nej na stránkach knižnice vašej organizácie alebo v  internetovej sieti vašej organizácie na www.infozdroje.sk.

  • Discovery službu Summon, cez ktorú vyhľadávate vo všetkých online e-zdrojoch dostupných vo vašej organizácii. [O službe]

    Podobne ako u knižných kolekcií, každá organizácia má vlastnú webovú adresu na prístup k Summonu. Nájdete ju tiež na stránkach knižnice vašej organizácie alebo v  internetovej sieti vašej organizácie na www.infozdroje.sk.

  • Súčasťou prístupu k Summonu sú osobné účty k citačnému manažéru RefWorks s kapacitou 2GB. Vďaka tomu, že je účet RefWorks priamo integrovaný do vyhľadávača Summon, všetky záznamy uložené v rozhraní Summonu sa automaticky ukladajú aj do osobného účtu RefWorks.

    Jednoducho si kliknite na odkaz RefWorks Log In v menu v pravej hornej časti Summonu a prihláste sa alebo použite voľbu "Sign up here", pokiaľ osobný účet ešte nemáte. Viac o službe