Ponuka rozšírenia konzorciálnej licencie ProQuest Central

ProQuest Collections – špecializované kolekcie

Prečo rozšíriť prístup k ProQuest Central o ProQuest Collections? Získate komplexný prístup k informáciám jedinečným spojením:

  • ďalších úplných textov z vášho odboru, ktoré nie sú súčasťou PQC,
  • najbohatších metadát k širokému záberu periodík z vášho odboru,
  • to všetko na spoločnom rozhraní ProQuest New Platform.

ProQuest Arts Premium Package

ProQuest Business Premium Collection

ProQuest Social Sciences Premium Package

ProQuest SciTech Premium Collection

Ebook Central – vyhľadávajte a čítajte e-knihy v komfortnom rozhraní

Academic Complete

Chcete informácie čerpať aj z odborných a vedeckých kníh? Na platforme Ebook Central získate na báze ročného predplatného neobmedzený prístup k vyše 70 000 elektronických kníh od viac než 500 vydavateľstiev zo širokého spektra vedných odborov v komfortnom používateľskom prostredí.

Prehľad titulov

Ebook Central - Perpetual Access

Informujte sa aj o možnosti trvalého nákupu titulov podľa vášho vlastného výberu z vyše 300 000 e-kníh. Vyberať tituly môže buď knižnica vopred, ale zaujímavá je alternatíva, kedy sú knihy objednané na základe skutočného využitia (Patron-Driven Acquisition) akademickými pracovníkmi.

K dispozícii sú aj model výpožičkami k trvalému nákupu (Access-To-Own) a úsporný variant krátkodobej výpožičky (Short-Term Loans) za zlomok ceny celej knihy.

Prehľad titulov

Viac

ProQuest Dissertations & Theses – vyhľadávajte a publikujte v najrozsiahlejšom depozite vysokoškolských kvalifikačných prác

ProQuest Dissertations & Theses Abstracts & Index je najrozsiahlejšou databázou 2,7 milióna bibliografických záznamov a abstraktov dizertačných a diplomových prác publikovaných od roku 1861. Pre viac než 1,2 milióna prác je k dispozícii nahľad prvých 24 strán úplného textu. Verzia PQDT Full Text navyše sprístupňuje všetky už zdigitalizované texty bez obmedzenia.

Informujte sa na možnosť publikovať vlastné kvalifikačné práce v e-podobe zadarmo.

Viac

Pivot - prevratná služba poradí s financovaním výskumu

Chcete identifikovať vhodné príležitosti na financovanie výskumu a možnosti spolupráce s kolegami z celého sveta?

Základom Pivot je celosvetová databáza príležitostí na financovanie VaV a ďalej databáza vyše 2,5 milióna odborníkov z celého sveta. Pivot dokáže vyhľadať zhodu medzi parametrami požadovanými konkrétnymi zdrojmi financovania a kompetenciami konkrétnych pracovníkov a zobraziť vhodné príležitosti "na mieru" vašej inštitúcii a vašim jednotlivým pracovníkom.

Viac

Summon - "googlujte" v profesionálnych zdrojoch dostupných cez vašu knižnicu

Chcete vyhľadávať vo všetkých informačných zdrojoch dostupných pre vašu organizáciu rýchlo, jednoducho a z jedného miesta? Riešením je Summon - vyhľadávač typu "web-scale discovery service" pre odbornú verejnosť. Index Summonu obsahuje metadata i úplné texty časopisov a kníh viac než 7000 vydavateľstiev, databázy, open-access tituly, knižničné katalógy, repozitáre a mnoho ďalších zdrojov. Zo všetkých produktov na trhu má Summon najširšie pokrytie - celkom indexuje cez 800 miliónov deduplikovaných záznamov vrátane všetkých úplných textov nakladateľsva Elsevier!

Súčasťou implementácie je indexácia katalógu repozitárov a ďalších zdrojov vašej knižnice.

Viac

RefWorks – nástroj pre vedeckú prácu a publikovanie

Získajte prehľad a pracujte systematicky. Pomocou online systému RefWorks môžete jednoducho zhromažďovať, organizovať, ukladať a zdieľať všetky typy informácií vrátane tvorby a správy osobných bibliografií.

Potrebujete vytvoriť zoznam odporúčanej literatúry pre študentov alebo zoznam citovanej literatry vo svojej vlastnej odbornej publikácii? S RefWorks je to hračka.

Viac

Bleskový úvod do RefWorks

Chadwyck-Healey – primárne dokumenty pre váš výskum

Literature Online

Od anglo-saských bardov po hip-hopových básnikov, Literature Online spája poéziu, prózu a drámu v anglickom jazyku od najstarších vekov po súčasnosť vrátane audio nahrávok diela Shakespearea s účinnými nástrojmi pre vedcov, učiteľov a študentov angličtiny na pokročilých úrovniach.

Viac

Periodicals Index Online

Archívna bibliografia vyše 18 miliónov záznamov článkov z viac než 6000 vedeckých periodík v 40 jazykoch vrátane češtiny zo všetkých oblastí humanitných a sociálnych vied medzi rokmi 1665 a 1995. Navzájom se ideálne doplňujú s JSTOR a Periodicals Archive Online.

Viac

Periodicals Archive Online

Hľadáte časopisy z oblasti spoločenských a humanitných vied a umení z rokov 1802 až 2002? Periodicals Archive Online sprístupňuje kompletné vydania 574 vedeckých časopisov.

Viac

Early English Books Online, 1475-1700

Vyše 125 000 digitalizovaných kníh - viac než 22 miliónov stránok - najstarších tlačených pamiatok v angličtine.

Viac

German Literature Collections

Úplné texty diel všetkých klasikov nemeckej literatúry od raného stredoveku cez Goetheho, Schillera, Brechta až po Kafku.

Viac

Patrologia Latina Database

Elektronická forma kompletných textov Patrologia Latina vrátane poznámok, glos a indexov, ilustrácií i hebrejských textov.

Viac

Acta Sanctorum Database

Kompletné texty Bollandistes: Saints and History v elektronickej podobe. Zahrnuje životopisy svätých od počiatkov kresťanstva až po 16. st.

Viac

Modern Language Association International Bibliography

Základný zdroj informácií pre študentov, pedagogických a vedeckých pracovníkov v humanitných odboroch.

Viac