Novinky a aktuálne informácie

Čo je nové v medicínskych databázach ProQuest za rok 2017

22. 2. 2018 - ProQuest LLC

Medicínske databázy na platforme ProQuest boli počas roku 2017 rozšírené o vyše 90 recenzovaných časopisov s aktuálnymi úplnými článkami:

Do medicínskych databáz v Health Research Premium Collection a ProQuest Central pribudlo aj:

Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupom k ProQuest Central, prémiovej kolekcii a odborovým databázam. Vedú priamo do služby ProQuest, pokiaľ ste v internetovej sieti vašej organizácie alebo využívate vzdialený prístup.

Chcete dohodnúť školenie u vás alebo online? Kontaktujte Kláru Loukotovú (ČR) a Ladislava Svrška (SR).

Zvažujete, zda e-knihy předplácet nebo nakupovat? Pak je pro vás EBA to pravé!

15. 2. 2018 - Albertine icome Praha / různí vydavatelé

Jedním z nových způsobů získání e-knih je akvizice založená na využití. Evidence-based acquistion – EBA (či Evidence-based selection – EBS) funguje na principu neomezeného přístupu ke všem titulům nebo k vybrané kolekci e-knih jednoho vydavatelství obvykle na dobu 12 měsíců s předem daným rozpočtem.

Knihovna před spuštěním přístupu zaplatí dohodnutý deposit a následně ještě před uplynutím ročního období rozhoduje na základě detailních statistik využití a odezvy od uživatelů o výběru konkrétních titulů, které získá natrvalo. Na nákup použije celou výši depositu, který na začátku uhradila.

Tímto způsobem můžete získat přístup ke knihám na platformách jednotlivých vydavatelů, např. Cambridge University Press, Taylor & Francis, ICE Publishing, Gale a dalších. Alternativou na platformě ProQuest Ebook Central je model od výpůjčky k trvalému nákupu. Akvizici založenou na důkazech mohou akademické instituceveřejné knihovny využít nejen u e-knih, ale i u streamovaných videí na platformě Alexander Street.

S ohledem na strategii budování knižního fondu, rozpočet, výzkumné a vzdělávací potřeby uživatelů, je na knihovně, které způsoby získání e-knih nakombinuje a využije. Od předplatného přes trvalý a moderovaný nákup, krátkodobé výpůjčky a výpůjčky k trvalému nákupu (access to own) až po akvizici založenou na využití.

Chcete se dozvědět o různých způsobech akvizice e-knih více? Obraťte se na Filipa Vojtáška.

Do Academic Complete přibylo více než 2000 e-knih, včetně unikátních titulů Wiley

25. 1. 2018 - ProQuest

Do kolekce Academic Complete aktuálně přibylo více než 2 300 knižních titulů, 41 % z nich vyšlo v posledních čtyřech letech. Zastoupeny jsou například tituly z vydavatelství Wiley (více než 400), které jsou exkluzivně dostupné jen v této kolekci. Nechybí ani oceněné tituly – 19 titulů ze seznamu Doody's a 22 z Choice OAT (Outstanding Academic Titles). Pro předplatitele je k dispozici také nástroj pro vizuální propagaci dostupných e-knih na www stránkách knihovny, na Facebooku, blogu a dalších místech – Book Display Widget.

Hodil by se Vám seznam nově přidaných titulů? Kontaktujte Filipa Vojtáška a Miriam Suchoňovú.

Academic Complete existuje již 16 let, jedná se o polytematickou kolekci více než 150 000 odborných elektronických monografií z produkce řady významných vydavatelů včetně univerzitních a akademických vydavatelství, jakož i malých, ale důležitých vydavatelů. Vybrány jsou především publikace, které obvykle nakupují akademické knihovny včetně titulů na seznamech Choice Magazine's Ou­tstanding Academic Titles a Doody's. Pokrývá obory ekonomie a obchod, humanitní vědy, biologie a fyzika, medicína, informační technologie, inženýrství a technologie, historie a politické vědy, právo, sociální vědy, náboženství a filosofie, literatura a jazykověda, umění a pedagogika.

Kolekce je dostupná formou předplatného pro akademické instituce pro neomezený počet současně pracujících uživatelů. Obsah lze číst online i offline, k dispozici jsou statistiky COUNTER i záznamy MARC 21.

Novembrová aktualizácia Summon

24. 11. 2017 - Ex Libris, a ProQuest company

Najnovšia verzia discovery služby Summon prináša tieto novinky:

Vyhľadávanie obsahu časopisu

 • Pokiaľ používateľ do vyhľadávania zadá názov časopisu, vo výsledkoch sa mu zobrazí odkaz, ktorý umožní vyhľadávanie len v obsahu daného časopisu – Search within názov časopisu?
 • Po kliknutí na odkaz sa vyhľadávanie obmedzí len na obsah tohto časopisu, dokiaľ používateľ toto obmedzenie nezruší (Vymazat/Clear).
 • Aby sa odkaz objavil, musia byť zadané aspoň 3 slová z názvu časopisu alebo jeho akronym. Akronym musí byť zadaný kapitálkami.
 • Túto funkciu pre svoju inštitúciu aktivujete v Administration Console. Pozrite si návod.

Vlastný text v pravom paneli

 • Teraz môžete jednoducho upravovať obsah pravého krajného panelu na stránke s výsledkami vyhľadávania a uverejňovať v ňom vlastné informácie, napr. o uzavretí knižnice, o skúšobných prístupoch, správy z Twitteru a pod.
 • Dá sa použiť HTML alebo JavaScript.
 • Možno nastaviť, aby sa obsah pravého panelu objavoval defaultne alebo len po zadaní určitého kľúčového slova.
 • Funkciu pre svoju inštitúciu aktivujete v Administration Console v časti Custom Panels in the Right-Hand Column. Pozrite si návod.

Vylepšenie vyhľadávania

 • Na stránke s výsledkami vyhľadávania sa vedľa vyhľadávacieho políčka zobrazuje odkaz Nové vyhledávání/New Search, ktoré umožňuje používateľom zmazať na jedno kliknutie aktuálnu rešeršnú požiadavku (zadané kľúčové slová, filtre, výsledky vyhľadávania).
 • Táto funkcia je nastavená defaultne, pokiaľ ju budete chcieť odstrániť, kontaktujte nás.
 • Do pokročilého vyhľadávania možno pridať ešte jedny tlačidlá Search/Hledej a Clear Form/Vymazat formulář, aby sa objavili nad aj pod formulárom na zadávanie rešeršnej požiadavky. Aktivujete v Administration Console.

Vyhľadávanie citácií

 • Vylepšený algoritmus na vyhľadávanie podľa citácie
 • Vylepšená interpunkcia v citačných štýloch

Informácie o indexácii v Client Center

 • V sekcii Data Management View sa po novom pri každej databáze zobrazuje informácia, či je indexovaná v indexe Summon, vrátane % pokrytia. Viac sa dozviete v Knowledge Center.

Aktualizovaná API dokumentácia

Dopyt po rozmanitosti informačných zdrojov rastie

16. 11. 2017 - Albertina icome Bratislava

Niet pochýb o tom, že pre vedeckú prácu sú zatiaľ stále kľúčové recenzované články v odborných časopisoch a tlačené knihy. Aktuálne prieskumy medzi vedcami ale ukazujú nastupujúci trend diverzity zdrojov a potrebu čerpať aj z ďalších informačných zdrojov, ako sú e-knihy, multimédiá, výskumné štúdie, dizertácie, konferenčné zborníky, novinové články alebo blogy.

Oproti článkom, kde recenzný proces môže trvať aj 2–3 roky, sú vo „working papers“ alebo dizertačných prácach publikované nové informácie bezprostredne a umožňujú vedeckej komunite zoznámiť sa s najnovším výskumom.

Veľký nárast záujmu vedcov zaznamenali najmä videá a blogy, zatiaľ čo v roku 2015 sledovalo blog len 37 % respondentov nedávneho prieskumu, teraz je to 61 %. U multimediálnych zdrojov je nárast ešte výraznejší, z 39 % na 71 %. Žiadané sú tiež odborné časopisy v inom jazyku, než je angličtina a otvorené zdroje. Vyšší dopyt po e-knihách je dôsledkom nástupu nových technológií. V dnešnej dobe e-knihy používa 80 % respondentov prieskumu. Oproti tomu tlačené knihy zaznamenali mierny pokles – zatiaľ čo v minulosti ich používalo 95 % respondentov, dnes je to 83 %.

Kompletné výsledky prieskumu, ktorý urobila v rokoch 2014 a 2017 spoločnosť ProQuest, sú k dispozícii formou bielej knihy.

ProQuest LibGuides - šikovné návody pro začátečníky i knihovníky

16. 11. 2017 - ProQuest

Produktové informace, tipy na vyhledávání, videotutoriály a mnoho dalšího lze pohromadě najít v tzv. LibGuides (online stránky s komplexními informacemi o produktu, pro všechny uživatelské úrovně).

ProQuest aktuálně zveřejnil LibGuides zaměřené především na antropologické a etnografické videokolekce z nabídky Alexander Street:

Rozcestník ke všem ProQuest LibGuides se nachází na adrese proquest.libgu­ides.com.

Poptávka po diverzitě informačních zdrojů roste

15. 11. 2017 - ProQuest

Není pochyb o tom, že pro vědeckou práci jsou zatím stále stěžejní recenzované články v odborných časopisech a tištěné knihy. Aktuální průzkumy mezi vědci na univerzitách ale ukazují nastupující trend diverzity (= rozmanitosti) zdrojů, a potřebu čerpat také z dalších informačních zdrojů jako jsou e-knihy, multimedia, working papers, dizertace, konferenční sborníky, novinové články nebo blogy.

Oproti článkům, kde recenzní řízení může trvat i 2–3 roky, jsou ve working papers nebo dizertacích publikovány nové informace bezprostředně, a umožňují vědecké komunitě seznámit se s nejnovějším výzkumem.

Velký nárůst zájmu vědců zaznamenaly především videa a blogy, zatímco v roce 2015 sledovalo blogy jen 37 % respondentů nedávného průzkumu, nyní je to 61 %. U multimediálních zdrojů je nárůst ještě dramatičtější, z 39 % na 71 %. Žádané jsou také odborné časopisy v jiném jazyce než je angličtina a open access zdroje. Vyšší poptávka po e-knihách je důsledkem nástupu nových technologií, v dnešní době e-knihy používá 80 % respondentů průzkumu. Oproti tomu tištěné knihy zaznamenaly mírný pokles – zatímco dříve je používalo 95 % respondentů, dnes je to 83 %.

Kompletní výsledky průzkumu, který provedla v letech 2014 a 2017 společnost ProQuest, jsou k dispozici formou whitepaper nebo v přehledném letáku v češtině.

Ušetrite za nákup medicínskych e-kníh na Ebook Central

4. 11. 2017 - ProQuest

ProQuest ponúka 20% zľavu na trvalý nákup vybraných elektronických kníh z medicíny, ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva, biomedicínskeho výskumu a psychológie.

Aktuálne sa zľava týka 506 kníh vydavateľstiev American Psychological Association, American Society for Microbiology, Dartmouth College Press, Elsevier, Human Kinetics, IGI Global, Peter E. Randall Publisher, Polity, Rutgers University Press, The National Academies Press, University Press of New England a Wiley. Takmer polovica e-kníh vyšla v rokoch 2016 a 2017.

Vypýtajte si celý zoznam titulov.

Zľava platí do 31. 12. 2017.

Čo je nové v databázach ProQuest: tretí štvrťrok 2017

1. 11. 2017 - ProQuest LLC

Od júla do septembra 2017 do ProQuest Central pribudlo 120 publikácií s aktuálnymi úplnými textami, z toho 85 vedeckých od Springer, Spandidos Publications UK, Royal College of Surgeons of England, Oxford University Press a ďalších vydavateľstiev. Z impaktovaných napr. International Journal of Oncology, Fluoride (International Society for Fluoride Research, Inc.) a Water Policy (IWA Publishing).

Nasleduje prehľad po odboroch. Uvedené počty sú publikácie s aktuálnymi úplnými textami článkov. Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupom ProQuest Central, prémiových kolekcií a odborových databáz.. Vedú priamo do služby ProQuest, pokiaľ ste v internetovej sieti vašej organizácie alebo využívate vzdialený prístup. Všetky uvedené publikácie sú s aktualizovanými úplnými textami.

Medicína a zdravie Do ProQuest Central a Health Research Premium Collection pribudlo 23 publikácií vrátane impaktovaných vedeckých časopisov od vydavateľstiev :

 • Spandidos Publications – Experimental and Therapeutic Medicine, International Journal of Molecular Medicine, International Journal of Oncology, Molecular and Clinical Oncology, Molecular Medicine Reports, Oncology Letters, Oncology Reports
 • Royal College of Surgeons of England – The Annals of Royal College of Surgeons, Bulletin of the Royal College of Surgeons a Faculty Dental Journal

Prírodné vedy a technika ProQuest rozšíril ProQuest Central a SciTech Premium Colletion o 44 vedeckých časopisov a správ od vydavateľstiev:

 • Springer Science & Business Media – European Journal for Philosophy of Science, Learning & Behavior, Netnomics: Economic Research and Electronic Networking
 • American Meteorological Society – Earth Interactions, Journal of Hydrometeorology, Weather, Climate, and Society
 • Food and Agriculture Organization of the United Nations – Jute, Kenaf, Sisal, Abaca, Coir and Allied Fibres Statistics a FAO Yearbook of Forest Products

Ekonomické vedy V ProQuest Central, Business Premium Collection a ProQuest Entrepreneurship je 42 nových publikácií, z toho:

Spoločenské vedy ProQuest Central a Social Sciences Premium Collection sú rozšírené o 34 publikácií z toho 29 vedeckých časopisov:

 • 12 časopisov od Springeru, napr. Review of Religious Research a Language Policy
 • 2 časopisy Cambridge University Press – New Perspectives on Turkey a Rivista Italania di Scienza Politica

Umenie a literatúra ProQuest Central a Arts Premium Collection sú rozšírené o 14 titulov vrátane medzinárodného filmového časopisu Sight & Sound od British Film Institute.

Aktuálne spravodajstvo a noviny Do Global Newsstream pribudli videá, digital-first a online zdroje aktuálneho spravodajstva:

Chcete dohodnúť školenie u vás alebo online? Kontaktujte Kláru Loukotovú (ČR) a Ladislava Svrška (SR).

6000 nových titulů Taylor & Francis v ProQuest Academic Complete

19. 10. 2017 - ProQuest

Do kolekce Academic Complete aktuálně přibylo 6 000 knižních titulů z vydavatelství Taylor & Francis, které jsou nyní dostupné na platformě Ebook Central®. Pro předplatitele je k dispozici také vylepšený nástroj pro vizuální propagaci dostupných e-knih na www stránkách knihovny, na Facebooku, blogu a dalších místech – Book Display Widget.

Academic Complete existuje již 15 let, jedná se o polytematickou kolekci více než 150 000 odborných elektronických monografií z produkce řady významných vydavatelů včetně univerzitních a akademických vydavatelství, jakož i malých, ale důležitých vydavatelů. Vybrány jsou především publikace, které obvykle nakupují akademické knihovny včetně titulů na seznamech Choice Magazine's Ou­tstanding Academic Titles a Doody's. Pokrývá obory ekonomie a obchod, humanitní vědy, biologie a fyzika, medicína, informační technologie, inženýrství a technologie, historie a politické vědy, právo, sociální vědy, náboženství a filosofie, literatura a jazykověda, umění a pedagogika.

Kolekce je dostupná formou předplatného pro akademické instituce pro neomezený počet současně pracujících uživatelů. Obsah lze číst online i offline, k dispozici jsou statistiky COUNTER i záznamy MARC 21.

Z Google Scholar nyní prolinkováno přímo do dizertací v ProQuestu

10. 10. 2017 - ProQuest

ProQuest a Google Scholar rozšiřují svoji spolupráci, tentokrát na poli zpřístupnění dizertačních prací. Google Scholar v roce 2015 zindexoval miliony článků z ProQuestu, nyní došlo na indexaci téměř půl milionu plných textů dizertačních prací z databáze ProQuest Dissertations & Theses Global™ (PQDT).

Tato novinka by měla usnadnit uživatelům přístup k předplacenému obsahu a podpořit využití. Prolinkování a přístup k dizertacím ze služby Google Scholar je automatické a nevyžaduje žádnou intervenci knihovny. Autorizovaný uživatel služby ProQuest®, který vyhledává prostřednictvím služby Google Scholar, bude na základě IP adres automaticky rozpoznán platformou ProQuest a připojen k plnému textu. Uživatelé bez předplatného si mohou jednotlivé disertační práce zakoupit nebo se dostat bezplatně do prvních několika stránek (ukázka: The Impact of the Brexit Referendum on Various World Stock Markets). Dizertace, které byly publikovány v režimu open access, jsou zdarma k dispozici všem uživatelům (ukázka: One Belt One Road: China's Nation-Building Initiative).

Dizertace jsou neocenitelným zdrojem informací o nově vznikajícím výzkumu, jsou v nich prezentovány nové myšlenky a trendy, a často obsahují data a výsledky laboratorních experimentů, terénních prací, průzkumů a statistik, které časopisy nezahrnují. Cenné jsou také rozsáhlé bibliografie. Pro výzkum využívá dizertace cca 73% vědců.

PQDT aktuálně poskytuje přístup k 2 milionům plných textů a 4,5 milionům abstraktů. Roční přírůstek databáze, do níž přispívá přes 3000 světových univerzit, je okolo 130 000 dokumentů v plném textu, z toho 15 000 z konti­nentální Evropy, a to v různých jazycích.