Novinky a aktuálne informácie

Najčastejšie používané knihy zo spoločenských vied v Academic Complete počas roku 2023

22. 4. 2024 - ProQuest, Part of Clarivate

Na Slovensku najčastejšie používanými knihami zo spoločenských vied, vrátane knihovedy, mediálnych štúdií, pedagogiky, politológie, práva a psychológie, z kolekcie Academic Complete Ebooks v roku 2023 boli:

Spoločenské vedy

Pedagogika

Politológia

Právo

Psychológia

Knižničná veda

V kolekcii Academic Complete Ebooks v súčasnosti nájdete 235 622 kníh z rozmanitých odborov. Ťažisko kníh zo spoločenských vied je od Taylor & Francis, BRILL, Oxford University Press, Bloomsbury, Wiley, SAGE, National Academies Press, Cambridge University Press, Lexington Books/Fortress Academic, Rowman & Littlefield, De Gruyter, Emerald a mnohých univerzitných vydavateľstiev. Súčasťou sú nielen knihy v angličtine, ale aj španielčine, francúzštine, nemčine, taliančine, holandčine, češtine a ďalších jazykoch.

Knihy sú dostupné na platformách ProQuest Ebook Central a ProQuest pre inštitúcie s licencovaným prístupom k Academic Complete.

Chcete celý zoznam 250 najpoužíva­nejších kníh na Slovensku a v Česku počas roku 2023? Napíšte Lucii Poledníkovej.

Najčastejšie používané knihy z humanitných vied v Academic Complete počas roku 2023

19. 4. 2024 - ProQuest, Part of Clarivate

Na Slovensku najčastejšie používanými knihami z humanitných vied, vrátane filozofie, histórie, lingvistiky, literárnej vedy a religionistiky, z kolekcie Academic Complete Ebooks v roku 2023 boli:

V kolekcii Academic Complete Ebooks v súčasnosti nájdete 235 622 kníh z rozmanitých odborov. Ťažisko kníh z humanitných vied je od Taylor & Francis, BRILL, De Gruyter, Oxford University Press, Bloomsbury, John Benjamins, Cambridge University Press, Wiley, Cambridge Scholars, Lexington Books/Fortress Academic, University of Toronto Press, State University of New York Press, Ligaran Éditions a mnohých univerzitných vydavateľstiev. Súčasťou sú nielen knihy v angličtine, ale aj francúzštine, nemčine, španielčine, češtine, holandčine, taliančine, arabčine a ďalších jazykoch.

Knihy sú dostupné na platformách ProQuest Ebook Central a ProQuest pre inštitúcie s licencovaným prístupom k Academic Complete.

Chcete celý zoznam 250 najpoužíva­nejších kníh na Slovensku a v Česku počas roku 2023? Napíšte Lucii Poledníkovej.

Najčastejšie používané knihy zo zdravotníckych vied v Academic Complete počas roku 2023

15. 4. 2024 - ProQuest, Part of Clarivate

Na Slovensku najčastejšie používanými knihami zo zdravotníckych vied, medicíny, farmácie, ošetrovateľstva z kolekcie Academic Complete Ebooks v roku 2023 sú:

V kolekcii Academic Complete Ebooks v súčasnosti nájdete 235 622 kníh z rozmanitých odborov. Ťažisko kníh z medicíny, ošetrovateľstva, farmácie a ďalších zdravotníckych vied je od Wiley, Taylor & Francis, Springer, National Academies Press, Oxford University Press, Wolters Kluwer, Jessica Kingsley Publishers, Nova Science, WHO, Elsevier, Cambridge University Press, Thieme, SAGE, Bentham Science, SLACK a mnohých univerzitných vydavateľstiev. Súčasťou sú nielen knihy v angličtine, ale aj španielčine, francúzštine, nemčine, češtine a ďalších jazykoch.

Knihy sú dostupné na platformách ProQuest Ebook Central a ProQuest pre inštitúcie s licencovaným prístupom k Academic Complete.

Chcete celý zoznam 250 najpoužíva­nejších kníh na Slovensku a v Česku počas roku 2023? Napíšte Lucii Poledníkovej.

Najčastejšie používané knihy z vied o neživej prírode v Academic Complete počas roku 2023

12. 4. 2024 - ProQuest, Part of Clarivate

Na Slovensku najčastejšie používanými knihami z vied o neživej prírode, vrátane astronómie, chémie, fyziky geografie, geológie a matematiky, z kolekcie Academic Complete Ebooks v roku 2023 sú:

V kolekcii Academic Complete Ebooks v súčasnosti nájdete 235 622 kníh z rozmanitých odborov. Ťažisko kníh z prírodných vied je od Taylor & Francis, Wiley, American Mathematical Society, World Scientific, National Academies Press, Oxford University Press, Springer, Cambridge University Press, De Gruyter, Elsevier, Nova Science, ďalej MIT Press, Royal Society of Chemistry a mnohých univerzitných vydavateľstiev. Súčasťou sú nielen knihy v angličtine, ale aj nemčine, francúzštine, španielčine, holandčine, češtine a ďalších jazykoch.

Knihy sú dostupné na platformách ProQuest Ebook Central a ProQuest pre inštitúcie s licencovaným prístupom k Academic Complete.

Chcete celý zoznam 250 najpoužíva­nejších kníh na Slovensku a v Česku počas roku 2023? Napíšte Lucii Poledníkovej.

Najčastejšie používané umenovedné knihy v Academic Complete počas roku 2023

12. 3. 2024 - ProQuest, Part of Clarivate

Na Slovensku najčastejšie používanými knihami počas roku 2023 z kolekcie Academic Complete Ebooks zameranými na umenie sú:

V Českej republike sa do zoznamu 250 najpoužíva­nejších kníh dostali:

V kolekcii Academic Complete Ebooks v súčasnosti nájdete 233 786 kníh z rozmanitých odborov. Ťažisko kníh zameraných na umenie je od Taylor & Francis, BRILL, Oxford University Press, De Gruyter, Parkstone International, Wiley, Bloomsbury, Rowman & Littlefield, Intellect, University of Minnesota Press a Cambridge Scholars. Súčasťou sú nielen knihy v angličtine, ale aj nemčine, francúzštine, španielčine, holandčine, češtine a ďalších jazykoch.

Knihy sú dostupné na platformách ProQuest Ebook Central a ProQuest pre inštitúcie s licencovaným prístupom k Academic Complete. Pokiaľ má vaša inštitúcia prístup k užšie zameranej knižnej kolekcii (napr. Business Ebooks, Health & Medicine Ebooks, Science & Technology Ebooks alebo Social Sciences Ebooks), máme pre vás dobrú správu. Od 1. 4. 2024 budete mať prístup k celej Academic Complete Ebooks.

Chcete celý zoznam 250 najpoužíva­nejších kníh na Slovensku a v Česku počas roku 2023? Napíšte Lucii Poledníkovej.

Nakupujte odbornou literaturu pro knihovníky z vydavatelství FACET Publishing

11. 3. 2024 - ProQuest

Přinášíme tipy na odbornou literaturu z produkce vydavatelství FACET Publishing.

Vydavatelství Facet Publishing se specializuje na odbornou literaturu pro knihovníky a informační specialisty. Jeho nabídku naleznete jak na platformě ProQuest Ebook Central, tak na platformě Cambridge Core.

Zde přinášíme výběr zajímavých publikací, jejichž e-verze pořídíte na platformě ProQuest Ebook Central:

V případě zájmu o tituly FACET Publishing kontaktujte Filipa Vojtáška (ČR) nebo Miriam Suchoňovú (SR).

Najčastejšie používané knihy z vied o živej prírode v Academic Complete počas roku 2023

5. 3. 2024 - ProQuest, Part of Clarivate

Na Slovensku najčastejšie používanými knihami z biológie, botaniky, environmentálnych vied, poľnohospodárstva a zoológie z kolekcie Academic Complete Ebooks v roku 2023 sú:

V kolekcii Academic Complete Ebooks v súčasnosti nájdete 233 786 kníh z rozmanitých odborov. Ťažisko kníh z prírodných vied je od Wiley, Taylor & Francis, National Academies Press, Oxford University Press, Elsevier, Nova Science Publishers, CABI, Cambridge University Press, World Scientific a MIT Press. Súčasťou sú nielen knihy v angličtine, ale aj francúzštine, nemčine, španielčine, češtine a ďalších jazykoch.

Knihy sú dostupné na platformách ProQuest Ebook Central a ProQuest pre inštitúcie s licencovaným prístupom k Academic Complete. Pokiaľ má vaša inštitúcia prístup k užšie zameranej knižnej kolekcii (napr. Business Ebooks, Health & Medicine Ebooks, Science & Technology Ebooks alebo Social Sciences Ebooks), máme pre vás dobrú správu. Od 1. 4. 2024 budete mať prístup k celej Academic Complete Ebooks.

Chcete celý zoznam 250 najpoužíva­nejších kníh na Slovensku a v Česku počas roku 2023? Napíšte Lucii Poledníkovej.

Najčastejšie používané knihy z počítačových vied v Academic Complete počas roku 2023

23. 2. 2024 - ProQuest, Part of Clarivate

Na Slovensku najčastejšie používanými knihami zameraných na počítačové vedy a informačné technológie z kolekcie Academic Complete Ebooks v roku 2023 sú:

V kolekcii Academic Complete Ebooks v súčasnosti nájdete 233 797 kníh z rozmanitých odborov. Ťažisko kníh z počítačových vied je od Packt, Wiley, I B M, Elsevier, Taylor & Francis, IOS Press, World Scientific, No Starch Press, Artech House, National Academies Press a MIT Press.

Knihy sú dostupné na platformách ProQuest Ebook Central a ProQuest pre inštitúcie s licencovaným prístupom k Academic Complete. Pokiaľ má vaša inštitúcia prístup k užšie zameranej knižnej kolekcii (napr. Business Ebooks, Health & Medicine Ebooks, Science & Technology Ebooks alebo Social Sciences Ebooks), máme pre vás dobrú správu. Od 1. 4. 2024 budete mať prístup k celej Academic Complete Ebooks.

Chcete celý zoznam 250 najpoužíva­nejších kníh na Slovensku a v Česku počas roku 2023? Napíšte Lucii Poledníkovej.

Najčastejšie používané knihy z technických odborov v Academic Complete počas roku 2023

14. 2. 2024 - ProQuest, Part of Clarivate

Na Slovensku najčastejšie používanými knihami z technických odborov z kolekcie Academic Complete Ebooks v roku 2023 sú:

V kolekcii Academic Complete Ebooks v súčasnosti nájdete 233 797 kníh z rozmanitých odborov. Ťažisko kníh z technických odborov je od Wiley, Elsevier, National Academies Press, Taylor & Francis, Trans Tech, Nova Science, Artech House, Springer, World Scientific a Cuvillier Verlag. Súčasťou sú nielen knihy v angličtine, ale aj nemčine, francúzštine, španielčine, taliančine, češtine a ďalších jazykoch.

Knihy sú dostupné na platformách ProQuest Ebook Central a ProQuest pre inštitúcie s licencovaným prístupom k Academic Complete. Pokiaľ má vaša inštitúcia prístup k užšie zameranej knižnej kolekcii (napr. Business Ebooks, Health & Medicine Ebooks, Science & Technology Ebooks alebo Social Sciences Ebooks), máme pre vás dobrú správu. Od 1. 4. 2024 budete mať prístup k celej Academic Complete Ebooks.

Chcete celý zoznam 250 najpoužíva­nejších kníh na Slovensku a v Česku počas roku 2023? Napíšte Lucii Poledníkovej.

Najčastejšie používané knihy z Academic Complete počas roku 2023

13. 2. 2024 - ProQuest, Part of Clarivate

Ktoré knihy z Academic Complete Ebooks najčastejšie používali vedci a študenti v roku 2023 na Slovensku?

V Česku:

V kolekcii Academic Complete Ebooks v súčasnosti nájdete 233 797 kníh z rozmanitých odborov. Ťažisko kolekcie tvoria knihy od Taylor & Francis, Wiley, BRILL, Oxford University Press, De Gruyter, Bloomsbury, National Academies Press, Cambridge University Press, John Benjamins, Emerald, Elsevier, World Scientific a mnohých univerzitných vydavateľstiev. Súčasťou sú nielen knihy v angličtine, ale aj francúzštine, nemčine, španielčine, taliančine, češtine, čínštine, arabčtine a mnohých ďalších jazykoch.

Knihy sú dostupné na platformách ProQuest Ebook Central a ProQuest pre inštitúcie s licencovaným prístupom k Academic Complete. Pokiaľ má vaša inštitúcia prístup k užšie zameranej knižnej kolekcii (napr. Business Ebooks, Health & Medicine Ebooks, Science & Technology Ebooks alebo Social Sciences Ebooks), máme pre vás dobrú správu. Od 1. 4. 2024 budete mať prístup k celej Academic Complete Ebooks.

Chcete celý zoznam 250 najpoužíva­nejších kníh na Slovensku a v Česku počas roku 2023? Napíšte Lucii Poledníkovej.

Využite zľavy na e-knihy v ProQuest Ebook Central aj tento rok

8. 2. 2024 - ProQuest, Part of Clarivate

Tento rok beží niekoľko zľavových akcií na nákup e-kníh na platforme ProQuest Ebook Central. Do 31. 3. 2024:

  • Zľava 20 % na 730 titulov zameraných na populárnu kultúru vrátane hudby, filmu, športu, celebrít, náboženských aspektov, folklóru atď. Knihy sú od 15 vydavateľstiev vrátane Bloomsbury, Cambridge Scholars, Emerald, IGI Global, Information Age Publishing, McFarland & Company, Sage Publications, transcript, Taylor & Francis a Vernon Press. Zastúpené sú knihy zo zoznamov Choice, Books Citation Index a Resources For College Libraries.
  • Zľava 20 % na 1600 titulov kanadských vydavateľstiev, napr. od Annick Press, Demeter Press, Inhabit Media, NeWest Publishing, Palimpsest Press, Playwrights Canada Press, Thistledown Press, Tidewater Press, TouchWood Editions a ECW Press.
  • Zľava 20 % na všetky tituly ABC-CLIO. Publikuje referenčné diela, či už encyklopédie, slovníky alebo príručky.
  • Zľava 20 % na všetky tituly Artech House. Zamerané sú na inžnierstvo, technológie a telekomunikácie.

… do 30. 6. 2024:

  • Zľava 15 % na 370 titulov zameraných na verejné zdravotníctvo vrátane epidemiológie, zdravotnej politiky, manažmentu a etiky. Knihy sú zo zoznamov Choice, Doody’s Core Titles, Books Citation Index and Resources For College Libraries. Od 20 vydavateľstiev, napr. Bloomsbury, CABI, Cambridge Scholars, Cambridge University Press, Elsevier, Emerald, IGI Global, Johns Hopkins University Press, National Academies Press, Nova Science, Oxford University Press, Bristol University Press, Policy Press, Rowman & Littlefield, Sage Publications, Taylor & Francis a World Scientific.

… do 31. 12. 2024

  • Zľava na predplatné Bowker Book Analysis System. Nástroj slúži na hodnotenie knižných fondov. Poskytuje knižniciam štatistiky a komplexné správy na mieru. Umožňuje nájsť silné a slabé stránky vašich fondov.

Okrem toho ProQuest ponúka e-verzie kníh, ktoré už vlastníte v tlačenej podobe od vyše 35 vydavateľstiev so zľavou 50 %. Zastúpené sú aj American Mathematical Society, ASM International, Association of College & Research Libraries, Bloomsbury, Cambridge Scholars, Edward Elgar, Edinburgh University Press, Harper Christian, Human Kinetics, IGI Global, Rowman & Littlefield, SAGE a University of Chicago Press.

Bližšie informácie a prehľad titulov vám poskytne Lucia Poledníková.