Novinky a aktuálne informácie

Najčastejšie používané knihy z technických odborov v Academic Complete počas roku 2023

14. 2. 2024 - ProQuest, Part of Clarivate

Na Slovensku najčastejšie používanými knihami z technických odborov z kolekcie Academic Complete Ebooks v roku 2023 sú:

V kolekcii Academic Complete Ebooks v súčasnosti nájdete 233 797 kníh z rozmanitých odborov. Ťažisko kníh z technických odborov je od Wiley, Elsevier, National Academies Press, Taylor & Francis, Trans Tech, Nova Science, Artech House, Springer, World Scientific a Cuvillier Verlag. Súčasťou sú nielen knihy v angličtine, ale aj nemčine, francúzštine, španielčine, taliančine, češtine a ďalších jazykoch.

Knihy sú dostupné na platformách ProQuest Ebook Central a ProQuest pre inštitúcie s licencovaným prístupom k Academic Complete. Pokiaľ má vaša inštitúcia prístup k užšie zameranej knižnej kolekcii (napr. Business Ebooks, Health & Medicine Ebooks, Science & Technology Ebooks alebo Social Sciences Ebooks), máme pre vás dobrú správu. Od 1. 4. 2024 budete mať prístup k celej Academic Complete Ebooks.

Chcete celý zoznam 250 najpoužíva­nejších kníh na Slovensku a v Česku počas roku 2023? Napíšte Lucii Poledníkovej.

Najčastejšie používané knihy z Academic Complete počas roku 2023

13. 2. 2024 - ProQuest, Part of Clarivate

Ktoré knihy z Academic Complete Ebooks najčastejšie používali vedci a študenti v roku 2023 na Slovensku?

V Česku:

V kolekcii Academic Complete Ebooks v súčasnosti nájdete 233 797 kníh z rozmanitých odborov. Ťažisko kolekcie tvoria knihy od Taylor & Francis, Wiley, BRILL, Oxford University Press, De Gruyter, Bloomsbury, National Academies Press, Cambridge University Press, John Benjamins, Emerald, Elsevier, World Scientific a mnohých univerzitných vydavateľstiev. Súčasťou sú nielen knihy v angličtine, ale aj francúzštine, nemčine, španielčine, taliančine, češtine, čínštine, arabčtine a mnohých ďalších jazykoch.

Knihy sú dostupné na platformách ProQuest Ebook Central a ProQuest pre inštitúcie s licencovaným prístupom k Academic Complete. Pokiaľ má vaša inštitúcia prístup k užšie zameranej knižnej kolekcii (napr. Business Ebooks, Health & Medicine Ebooks, Science & Technology Ebooks alebo Social Sciences Ebooks), máme pre vás dobrú správu. Od 1. 4. 2024 budete mať prístup k celej Academic Complete Ebooks.

Chcete celý zoznam 250 najpoužíva­nejších kníh na Slovensku a v Česku počas roku 2023? Napíšte Lucii Poledníkovej.

Využite zľavy na e-knihy v ProQuest Ebook Central aj tento rok

8. 2. 2024 - ProQuest, Part of Clarivate

Tento rok beží niekoľko zľavových akcií na nákup e-kníh na platforme ProQuest Ebook Central. Do 31. 3. 2024:

 • Zľava 20 % na 730 titulov zameraných na populárnu kultúru vrátane hudby, filmu, športu, celebrít, náboženských aspektov, folklóru atď. Knihy sú od 15 vydavateľstiev vrátane Bloomsbury, Cambridge Scholars, Emerald, IGI Global, Information Age Publishing, McFarland & Company, Sage Publications, transcript, Taylor & Francis a Vernon Press. Zastúpené sú knihy zo zoznamov Choice, Books Citation Index a Resources For College Libraries.
 • Zľava 20 % na 1600 titulov kanadských vydavateľstiev, napr. od Annick Press, Demeter Press, Inhabit Media, NeWest Publishing, Palimpsest Press, Playwrights Canada Press, Thistledown Press, Tidewater Press, TouchWood Editions a ECW Press.
 • Zľava 20 % na všetky tituly ABC-CLIO. Publikuje referenčné diela, či už encyklopédie, slovníky alebo príručky.
 • Zľava 20 % na všetky tituly Artech House. Zamerané sú na inžnierstvo, technológie a telekomunikácie.

… do 30. 6. 2024:

 • Zľava 15 % na 370 titulov zameraných na verejné zdravotníctvo vrátane epidemiológie, zdravotnej politiky, manažmentu a etiky. Knihy sú zo zoznamov Choice, Doody’s Core Titles, Books Citation Index and Resources For College Libraries. Od 20 vydavateľstiev, napr. Bloomsbury, CABI, Cambridge Scholars, Cambridge University Press, Elsevier, Emerald, IGI Global, Johns Hopkins University Press, National Academies Press, Nova Science, Oxford University Press, Bristol University Press, Policy Press, Rowman & Littlefield, Sage Publications, Taylor & Francis a World Scientific.

… do 31. 12. 2024

 • Zľava na predplatné Bowker Book Analysis System. Nástroj slúži na hodnotenie knižných fondov. Poskytuje knižniciam štatistiky a komplexné správy na mieru. Umožňuje nájsť silné a slabé stránky vašich fondov.

Okrem toho ProQuest ponúka e-verzie kníh, ktoré už vlastníte v tlačenej podobe od vyše 35 vydavateľstiev so zľavou 50 %. Zastúpené sú aj American Mathematical Society, ASM International, Association of College & Research Libraries, Bloomsbury, Cambridge Scholars, Edward Elgar, Edinburgh University Press, Harper Christian, Human Kinetics, IGI Global, Rowman & Littlefield, SAGE a University of Chicago Press.

Bližšie informácie a prehľad titulov vám poskytne Lucia Poledníková.

I letos čerpejte slevy na e-knihy v ProQuest Ebook Central

10. 1. 2024 - ProQuest, Part of Clarivate

V letošním roce běží několik slevových akcí na nákup e-knih na plaformě ProQuest Ebook Central:

 • 15% sleva na vybrané Public Health tituly (370+ titulů). V nabíce přes 370 titulů od 20+ vydavatelů, např. Bloomsbury Publishing, CABI, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge University Press, Elsevier Inc., Emerald Group Publishing, Ltd., IGI Global, Johns Hopkins University Press, National Academies Press, Nova Science Publishers, Oxford University Press, Bristol University Press and Policy Press, Rowman & Littlefield Publishing Group, Sage Publications, Taylor & Francis, World Scientific Publishing Company, ad. (do konce června 2024)
 • 20% sleva na Pop Culture tituly. V nabíce přes 730 titulů od 15+ vydavatelů, např. Bloomsbury Publishing, Cambridge Scholars Publishing, Emerald Group Publishing, IGI Global, Information Age Publishing, McFarland & Company, Sage Publications, transcript, Taylor & Francis, Vernon Press, ad. (do konce března 2024)
 • 20% sleva na produkci vybraných vydavatelů z Kanady. Více než 1600 titulů z produkce Annick Press, Demeter Press, Inhabit Media, NeWest Publishing, Palimpsest Press, Playwrights Canada Press, Thistledown Press, Tidewater Press, TouchWood Editions, ECW Press, ad. (do konce března 2024)
 • sleva 20 % na tituly vydavatelství Artech House (do konce března 2024)
 • sleva na předplatné Bowker Book Analysis System (BBAS) – jedná se o nástroj pro hodnocení knižních fondů, který poskytuje knihovnám statistiky a komplexní zprávy na míru, a umožňuje hledat silné a slabé stránky vašich fondů (sleva do konce roku 2024)

Vedle toho ProQuest aktuálně nabízí produkci 40 vydavatelů, jejichž e-knihy lze zakoupit s 50% slevou, pokud je vaše knihovna již vlastní v tištěné podobě – např. American Mathematic Society, Edward Elgar Publishing, Human Kinetics, IGI Global, Rowman & Littlefield, World Scientific & Imperial College Press, ad. E-knihy budete mít dostupné na platformě ProQuest Ebook Central.

Pro bližší informace a přehled titulů kontaktujte Filipa Vojtáška (ČR) nebo Miriam Suchoňovú (SR).

7. januára nebudú dostupné služby ProQuest

14. 12. 2023 - ProQuest, Part of Clarivate

V nedeľu 7. 1. bude plánovaná technická odstávka online služieb ProQuest, a to v čase od 4:00 do 9:00.

Nedostupné budú:

Podrobné informácie nájdete v ProQuest Support Center. Aktuálny stav dostupnosti služieb ProQuest overíte kedykoľvek cez ProQuest Status page.

Zľavy na e-knihy v ProQuest Ebook Central

22. 8. 2023 - ProQuest, Part of Clarivate

Do konca roku 2023 beží niekoľko zľavových akcií na nákup e-kníh na plaforme ProQuest Ebook Central:

 • 15% zľava na e-knihy vydavateľstva Elsevier so zameraním na umelú inteligenciu (90+ titulov)
 • 15% zľava na vybrané tituly z Book Citation Index. Na výber viac než 6 700 titulov z 20+ akademických vydavateľstiev (do 30. 9. 2023)
 • 25% zľava na Diversity, Equity and Inclusion tituly (DEI). V ponuke je vyše 7 000 titulov od 12 vydavateľstiev
 • 20% zľava na tituly so zameraním na komparatívnu religionistiku. Vyše 1 000 titulov od viac než 25 vydavateľstiev (do 30. 9. 2023)
 • 15% zľava na viac než 200 titulov zameraných namigračné štúdiá od 30+ vydavateľstiev

Okrem toho ProQuest ponúka zľavu 50 % na e-verzie kníh, ktoré už vlastníte v tlačenej podobe od vyše 35 vydavateľstiev vrátane American Mathematical Society, ASM International, Association of College & Research Libraries, Bloomsbury, Cambridge Scholars, Edward Elgar, Edinburgh University Press, Harper Christian, Human Kinetics, IGI Global, Rowman & Littlefield, SAGE, University of Chicago Press a viacerých univerzitných vydavateľstiev. E-knihy budete mať dostupné na platforme ProQuest Ebook Central.

Zľavy platia do 31. 12. 2023, pokiaľ nie je uvedené inak. Bližšie informácie a prehľad titulov poskytne Miriam Suchoňová.

Literární věda a lingvistika v Academic Complete Ebooks. Nejčastěji používané e-knihy

8. 8. 2023 - ProQuest, Part of Clarivate

V kolekci Academic Complete je dostupných 9 846 knih zaměřených na literární vědu a lingvistiku. Tento rok jsou v Evropě nejčastěji vyhledávané tituly:

V Česku:

Na Slovensku:

Těžisko tvoří knihy od John Benjamins Publishing, De Gruyter, Taylor & Francis, BRILL, Cambridge Scholars, Oxford University Press, Bloomsbury, Multilingual Matters, Cambridge University Press, Wiley a dalších, často univerzitních vydavatelství. Zastoupené jsou také tituly v češtině – z nakladatelství Karolinum Univerzity Karlovy a z nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity.

Najvíce knih v Academic Complete je v angličtině, francouzštině, němčině, španělštině, italštině a češtině. Najdete zde také knihy v holandštině, čínštině, arabštině, portugalštině, polštině, ruštině, švédštině, ukrajinštině, řečtině, latině, maďarštině a mnoha dalších jazycích.

Knihy jsou dostupné na platformách ProQuest Ebook Central a ProQuest pro instituce s licencovaným přístupem přes konzorcium CzechElib.

Chcete mít k dispozici celý seznam 50 nejpoužíva­nějších knih v Evropě zaměřených na literární vědy a lingvistiku? Napište Lucii Poledníkové.

Používatelia Web of Science môžu teraz vyhľadávať aj v databáze dizertačných a diplomových prác!

8. 8. 2023 - ProQuest, Part of Clarivate

V polovici júla bola na platformu Web of Science pridaná nová kolekcia ProQuest Dissertations & Theses Citation Index (PQDTCI), ktorá umožňuje vyhľadávať v kolekcii vyše 5,6 milióna záznamov dizertačných a diplomových prác z viac ako 4 000 univerzít zo 60 krajín (vrátane Českej republiky). Používatelia z inštitúcií, ktoré majú licencovaný prístup aspoň k jednej časti základnej kolekcie Web of Science, už majú pri vyhľadávaní túto databázu automaticky k dispozícii.

Integrácia ProQuest Dissertations & Theses do Web of Science (WoS) poskytuje jedinečnú možnosť rozsiahlych rešerší a vyhľadávania v časopisoch, konferenčných zborníkoch, preprintoch, patentoch, dizertačných prácach a ďalších vedeckých publikáciách na jednom mieste.

ProQuest Dissertations & Theses Citation Index je samostatná databáza, ktorá je štandardne zahrnutá do vyhľadávania vo všetkých databázach WoS (All Databases Search). Používatelia PQDTCI majú k dispozícii všetky nástroje na vyhľadávanie, spresňovanie a analýzu výsledkov, ktoré sú vlastné platforme Web of Science. Môžu tiež obmedziť vyhľadávanie na dizertačné a diplomové práce výberom vyhľadávania len v ProQuest Dissertations & Theses Citation Index. Podrobné informácie o vyhľadávaní nájdete v stručnej príručke k citačnému indexu PQDT.

Inštitúcie, ktoré majú predplatené oba zdroje – WoS a PQDT Global – majú možnosť prepojenia z WoS na viac ako tri milióny úplných textov kvalifikačných prác na platforme ProQuest. Neskôr tento rok spoločnosť Clarivate plánuje pridať u záznamov v PQDTCI prelinkovanie na Cited References (citované záznamy) a Related Records (súvisiace záznamy).

Súvisiace webináre sa uskutočnia 1. 9. a 22. 11. 2023. Nevyhovuje vám čas konania? Napíšte nám.

Vysoké školy na Slovensku srdečne pozývame, aby sa informovali o možnosti zaradenia svojich dizertačných a diplomových prác do programu ETD Dissemination. Zúčastneným školám je tiež bezplatne poskytnutý prístup k diplomovým prácam ich študentov prevedených do elektronickej podoby (zoznam inštitúcií, ktoré sú už do programu zapojené). A od roku 2021 majú prístup aj k Electronic Theses and Dissertations Dashboard, ktorý vizuálne prezentuje správanie používateľov.

Uživatelé Web of Science nově vyhledávají i v databázi dizertací a diplomových prací!

7. 8. 2023 - ProQuest, Part of Clarivate

V polovině července byla na platformu Web of Science přidána nová kolekce ProQuest Dissertations & Theses Citation Index (PQDTCI), která umožňuje vyhledávání v kolekci více než 5,6 milionu záznamů disertací a diplomových prací z více než 4 000 univerzit z 60 zemí světa (včetně České republiky). Uživatelé z institucí, které předplácejí alespoň jednu z částí Web of Science Core Collection, již mají tuto databázi ve vyhledávání automaticky dostupnou.

Integrace ProQuest Dissertations & Theses do služby Web of Science (WoS) přináší unikátní možnost provádět rozsáhlé rešerše a vyhledávat z jednoho místa v časopisech, příspěvcích z konferencí, preprintech, patentech, diplomových a dizertačních pracích, a dalších vědeckých publikacích.

ProQuest Dissertations & Theses Citation Index je samostatnou databází, která je standardně zahrnuta do vyhledávání ve všech databázích (All Databases Search). Uživatelé PQDTCI mají k dispozici všechny nástroje pro vyhledávání, zpřesňování a analýzu výsledků, které jsou vlastní platformě Web of Science. Uživatelé mohou také omezit své vyhledávání na dizertační a diplomové práce tím, že zvolí vyhledávání pouze v ProQuest Dissertations & Theses Citation Index. Detailní info k vyhledávání viz PQDT Citation Index Quick Reference Guide a FAQ.

Instituce, které předplácejí oba zdroje – WoS a PQDT Global – mají navíc nastaveno prolinkování z WoS na více než tři miliony plných textů kvalifikačních prací na platformě ProQuest.

1. září se uskuteční webinář Web of Science Essentials – PQDT Citation Index. V letošním roce plánuje Clarivate ještě přidat u záznamů v PQDTCI prolinkování na Cited References (citované záznamy) a Related Records (související záznamy).

Univerzity z ČR a SR srdečně zveme, aby se informovaly o možnosti začlenění svých dizertací a diplomových prací do programu ETD Dissemination. Participujícím školám je poskytován zdarma i přístup k pracím jejich studentů převedeným do elektronické podoby (seznam institucí, které jsou již do programu zapojeny). A od roku 2021 mají také k dispozici Electronic Theses and Dissertations Dashboard, který vizuální formou prezentuje chování uživatelů.

Religionistika a filozofia v Academic Complete Ebooks. Najčastejšie používané e-knihy

7. 8. 2023 - ProQuest, Part of Clarivate

V Academic Complete nájdete 21 733 kníh zameraných na religionistiku a filozofiu. Tento rok sú v Európe najčastejšie používané:

V Česku:

Na Slovensku:

Ťažisko tvoria knihy od vydavateľstiev BRILL, Taylor & Francis, Bloomsbury, De Gruyter, Oxford University Press, Cambridge University Press, State University of New York Press, Lexington Books/Fortress Academic a ďalších vrátane mnohých univerzitných vydavateľstiev. Nájdete tu aj knihy vydavateľstiev Univerzity Karlovej a Masarykovej univerzity. Najviac kníh je v angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine, češtine a taliančine.

Knihy sú dostupné na platformách ProQuest Ebook Central a ProQuest pre inštitúcie s licencovaným prístupom k Academic Complete. Pokiaľ má vaša inštitúcia prístup k užšie zameranej knižnej kolekcii (napr. Business Ebooks, Health & Medicine Ebooks, Science & Technology Ebooks alebo Social Sciences Ebooks), prístup máte k úplným textom len u niektorých z uvedených e-kníh.

Chcete celý zoznam 50 najpoužíva­nejších kníh v Európe, Česku a na Slovensku zameraných na náboženstvá a filozofiu? Napíšte Lucii Poledníkovej.

Slevy na e-knihy v ProQuest Ebook Central

5. 8. 2023 - ProQuest, Part of Clarivate

Do konce roku 2023 běží několik slevových akcí na nákup e-knih na plaformě ProQuest Ebook Central:

 • 15% sleva na e-knihy z produkce vydavatelství Elsevier a IGI Global se zaměřením na umělou inteligenci (470+ titulů)
 • sleva 10%-30% na tituly vydavatelství Springer, sleva dle výše celkové objednávky. Výběr z 250 000 titulů
 • tituly IGI Global v neomezené licenci za cenu 1-User, obory: Education, Social Sciences, Library Science, Healthcare, Business Management, Public Administration, Computer Science, ad.
 • 25% sleva na DEI (Diversity, Equity and Inclusion) tituly. V nabíce přes 7 000 titulů od 12 vydavatelů
 • 20% sleva na Education tituly. V nabíce přes 3 600 titulů od 10+ vydavatelů, např. Australian Council for Educational Research, Jessica Kingsley Publishers, Taylor&Francis, Sage, ad.
 • 20% sleva na Business tituly. V nabíce přes 1 700 titulů od 20+ vydavatelů, např. Bloomsbury, Kogan Page, Emerald Group, De Gruyter, Simon & Schuster, University of Toronto Press, Yale University, ad.
 • 20% sleva na Traditional Medicine tituly. V nabíce přes 130 titulů od 10+ vydavatelů, ABC-CLIO, Cambridge Scholars Publishing, Duke University Press, Jessica Kingsley Publishers, ad.
 • 15% sleva na Migration Studies tituly. Více než 200 titulů od 30+ vydavatelů
 • 15% sleva na více než 87 000 titulů od více než 35 vydavatelů – např. Allen & Unwin, Australian Academic Press, Boydell & Brewer, British Small Animal Veterinary Association, Hong Kong University Press, Institution of Engineering and Technology (IET), Manchester University Press, New South Books, Australia (UNSW), Policy Press, ad.

Vedle toho ProQuest aktuálně nabízí produkci 35 vydavatelů, jejichž e-knihy lze zakoupit s 50% slevou, pokud je vaše knihovna již vlastní v tištěné podobě – např. American Mathematic Society, Edward Elgar Publishing, Elsevier, Human Kinetics, IGI Global, Rowman & Littlefield, SAGE Publications, World Scientific & Imperial College Press, ad. E-knihy budete mít dostupné na platformě ProQuest Ebook Central.

Slevy platí do 31.12. 2023. Pro bližší informace a přehled titulů kontaktujte Filipa Vojtáška (ČR) nebo Miriam Suchoňovú (SR).