Semináre a školenia

V najbližšej dobe sa žiadne podujatia, súvisiace s databázami ProQuestu, nekonajú.

V prípade záujmu o usporiadanie seminára alebo školenia pre pracovníkov vašej inštitúcie, kontaktujte technickú podporu ProQuest pre SR.