Kontakty

Garant databazy

Otázky ohľadom projektu adresujte na garanta databazy:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzitná knižnica
Ing. Iveta Krjaková
Moyzesova 9
040 11 Košice
Tel.: 055-234 16 12
E-mail: Iveta.Krjakova@upjs.sk
WWW: https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/

Technická podpora ProQuest pre Slovensko

Otázky ohľadom nastavenia prístupu, vyhľadávania, administrátorských nástrojov adresujte na technickú podporu ProQuestu pre Slovenskú republiku:

Albertina icome Bratislava, s.r.o.
Mgr. Ladislav Svršek
Cukrová 14
813 39 Bratislava 1
Tel.: 02-529 324 50
E-mail: ladislav.svrsek@aib.sk
WWW: http://www.aib.sk/

Vydavateľstvo a poskytovateľ služby

ProQuest
The Quorum
Barnwell Road
Cambridge CB5 8SW
Velká Británia
www.proquest.com